Check Crop Insurance Claim Status Online : अशा प्रकारे पीक विमा दाव्याची स्थिती ऑनलाइन तपासा

Check Crop Insurance Claim Status Online : ज्यांनी पीक विमा काढला आहे त्यांना काही नुकसान झाल्यावर क्लेम करायचा आहे, क्लेम करण्याची विविध कारणे आहेत, क्लेम करताना ७२ तासांच्या आत क्लेम करायचा आहे, Claim Statusत्याच प्रमाणे तुम्हाला खालील ऑनलाइन पद्धती तपासून पाहाव्या लागतील. पीक विम्याची स्थिती पहा. ऑनलाइन पद्धतीने पिक विमा क्लेम स्टेटस चेक  करण्यासाठी येथे … Read more