Agriculture Insurance: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी मदत 13 हजार रुपयांवरून 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर करण्यात आली, फक्त या शेतकऱ्यांना मिळणार मदत, यादीत तुमचे नाव पहा.

Agriculture Insurance : अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीं  च्या  मुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना पुढील हंगामा मध्ये  उपयुक्त ठरण्याकरिता  इनपुट सबसिडी म्हणून एका हंगामात एकदा विनिर्दिष्ट दराने विमा मिळतो. (इनपुट सबसिडी) दिले. यासह, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (upAgriculture) च्या इतर मंजूर बाबींसाठी विहित दराने मदत दिली जाते.

या  बरोबर च  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मंजूर बाबींसाठी विहित दराने मदत दिली जाते. राज्यात जुलै, 2022 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे विविध जिल्ह्यांमध्ये ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे अशा बाधित शेतकऱ्यांना गुंतवणूक अनुदान स्वरूपात मदत देण्याच्या संदर्भात.

विमा

Agriculture Insurance: तसेच, 10.08.2022 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, इतर नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. CLS – 2022/Pro.No.253/M-3, दिनांक 22.08.2022 राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जून-ऑक्टोबर या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधितांना कृषी पिकांच्या नुकसानीसाठी पीक विमा शेतकऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाढीव दराने 2022 पर्यंत गुंतवणूक अनुदान म्हणून मदत देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

सरकारचा नवा निर्णय पाहता या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे

इथे क्लिक करा

सरकारच्या निर्णयाने किती रक्कम मंजूर झाली?

कृषी विमा: राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य सरकारच्या निधीचा संदर्भ, सप्टेंबर-ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधित लोकांना मदत देण्यासाठी. शासन निर्णय 1 आणि 2 द्वारे निश्चित केलेल्या दरानुसार, एकूण 22232.45 लाख रुपये, (अक्षरशः दोनशे बावीस कोटी बत्तीस लाख पंचेचाळीस हजार रुपये फक्त) कृषी पिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी विभागीय माध्यमातून वितरित करण्यात आले. आयुक्त अमरावती, नागपूर आणि पुणे.

सरकारचा नवा निर्णय पाहता या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे

इथे क्लिक करा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *